Vendégkönyv

Dr. Szili Katalin ajánlja
Bözödi György Székely bánja című kötetét
 
Elöljáróban gratulálok a Székelyföld folyóirat szerkesztőiből álló, a sorozatot szerkesztő bizottságnak és a Hargita Kiadóhivatalnak ahhoz a páratlan vállalkozáshoz, amellyel a székelyek (egyben közös magyar nemzeti kultúránk) irodalmi kincseinek régi-új köteteit teszi asztalunkra. Örömmel vettem részt a Székely Könyvtár kiadványainak budapesti bemutatóján, s megtisztelő feladatként vállaltam, hogy Bözödi György Székely bánja című munkájáról írjak néhány sort.

Márton Gyöngyvér ajánlja
Zsögödi Nagy Imre Följegyzések című kötetét
 
Gazdag életút áll a neves festővé lett Nagy Imre mögött, mire az 1950-es évek közepén belevág visszaemlékezéseinek megírásába.
Az önéletrajzi keretet hol szűkíti, hol tágítja a sok kitérő, a sok időbeli előre és visszautalás, a lendületes, kisebb-nagyobb korszakokat átfogó leírás. A rajzoló, a festő vonalvezetése diktálja a mondatok ütemét, sajátos, erőt sugárzó ritmusát. Tompa László verse (Este egy székely festőnél) hitelesen közelít: „E képek folyvást hatalmasodó erővel igéznek”.

Kemény István ajánlja
Kányádi Sándor Válogatott versek című kötetét

 

Milyen egy klasszikus költő? Hát nagy. Vagy inkább sohasem kicsi. Lehet, hogy túl sok. De inkább sohasem kevés. Nehéz feladat. De megnyugtató, hogy létezik. Komor és közösségi. Derűsen önző. Ott egyszerű, ahol mindenki bonyolult. Ott bonyolult, ahol mindenki egyszerű. De mindig kiderül róla, hogy sose volt egyszerű. De mindig kiderül róla, hogy dehogyis bonyolult. Mindig ugyanazt mondja. De az meg minden...

Czakó Gábor ajánlja
Mikes Kelemen Törökországi levelek című kötetét
 
Képzeljünk el egy embert a semmibe vetve.
Nem könnyű, mert magát a semmit is nehéz. Mert mi vó’na az? Egy ország, ami nincs? Egy elmúlt haza képzetes uralkodóval, reménytelen jövővel?
Mit tehet a semmiben az ember? Küzd. A legnagyobb földi erőt, a szerelmet bevetve.

Oldalak