Loading...

A sorozatról

A SZÉKELY KÖNYVTÁR című könyvsorozat Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Kiadóhivatal közös könyvkiadási projektje. Olyan, a székelység múltjával és jelenével foglalkozó kötetek kiadását tervezzük, amelyek nemcsak székely-magyar öntudatunk megerősödését segítik elő, hanem egyúttal élvezetes olvasmányul is szolgálnak.

Számolunk azzal, hogy a sorozatban megjelenő kötetek egyes darabjai már ott lehetnek a családi és közkönyvtárak polcain, ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy sorozatban való megjelentetésükkel olyan „szellemi minimumot” kínálhatunk az Olvasóknak, amelyre a későbbiekben bízvást lehet alapozni majd.

Elsőrendű szempont, hogy szép kötetek jelenjenek meg a sorozatban, amelyekre később mint műtárgyakra is büszke lehet a könyvek tulajdonosa. A sorozat kötetei épp ezért egységes köntösben, „kézhez álló”, könnyen olvasható/forgatható formátumban jelennének meg.A sorozat köteteiről:

Minimum 100 kötet megjelentetésével számolunk (10 év alatt – a székely-magyar írott kultúra legkülönbözöbb területeiről, úgymint szépirodalom, történelem, néprajz, szocigráfia stb.).
Évente 10 kötet jelenne meg, 5-ös „minisorozatokban”, olyan szerkesztési elgondolás mentén, hogy az 5 kötet között „régi” (XVIII–XIX. századi), közelmúltbeli (XX. század eleji) és jelenkori könyv egyaránt szerepeljen.Szerkesztőbizottság:
A sorozat szakmai részéért (könyvek kiválogatása, szerkesztése stb.) egy 6 tagú szerkesztőbizottság felelne:

1. Fekete Vince József Attila-díjas költő, szerkesztő
2. Ferenczes István József Attila-díjas költő, író
3. György Attila József Attila-díjas író, újságíró
4. Lövétei Lázár László József Attila-díjas költő, szerkesztő
5. Mirk Szidónia-Kata szerkesztő, a néprajztudományok doktora
6. Molnár Vilmos Márai Sándor-díjas író, szerkesztő

A sorozat egységes grafikai arculatáért Léstyán Csaba grafikus felel.Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Kiadóhivatal közös könyvkiadási projektje, a Székely Könyvtár támogatására a kiadó és a Hargita Gyöngye Rt.képviselői május 16-án a csíkszeredai megyeházán szponzori szerződést kötöttek három évre, ez idő alatt 100 kötet kiadását tervezik. A támogatás értéke 200 ezer lej. A projekt célja a székely öntudat növelése, a célközönség kulturális művelése, Székelyföld értékeinek népszerűsítése, valamint olyan, a székelység múltjával és jelenével foglalkozó kötetek kiadása, amelyek nemcsak a székely-magyar identitás megerősödését segítik elő, hanem egyúttal élvezetes olvasmányul is szolgálnak.